Home Personal Stuff Computer Stuff Topography Genealogy Lego
 

Buckwalter transliterationBuckwalter transliteratie

transliterationtransliteratie

The Buckwalter System is a strictly orthographical transliteration of Arabic letters into 7-bit ASCII. Buckwalter transliteration can be trivially converted to and from Unicode, which is what this script does. Just paste some Arabic text into the right box or type in the left one (note that not all 7-bit ASCII characters correspond to something in Arabic). Het Buckwalter-systeem is een letter-voor-letter omschrijving van Arabische letters naar 7-bits ASCII-karakters. Buckwalter transliteraties kunnen triviaal worden omgezet naar Unicode karakters, en dat is precies wat dit script doet. Plak simpelweg wat Arabische tekst in het rechterveld of typ in het linkerveld (alleen zullen niet alle 7-bits ASCII-karakters overeenkomen met een Arabisch teken).